Dołącz do Świadomych, Niezależnych Emocjonalnie & Finansowo oraz Szczęśliwych Kobiet

Obalamy schematy oraz destrukcyjne przekonania. Rozmawiamy o pieniądzach. Uczymy się zarabiać i inwestować.

Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie Internetowym kobietyalfa.pl (dalej również jako „Serwis Internetowy” / „Serwis”). Administratorem danych osobowych (dalej również jako: ,,Administrator”) jest Magdalena Pydych z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Orlińskiego 8/5, 31-878 Kraków, NIP: 6792931650 oraz REGON: 385037447.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W Serwisie internetowym mogą być wykorzystywane  tzw. wtyczki oraz inne narzędzi społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające Użytkownikowi logowanie się do konta w Serwisie internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com czy Google.com, jak również  umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są współadministratorami danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych – z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się poprzez:

 • listu poleconego wysłanego pod adres pocztowy: Orlińskiego 8/5, 31-878 Kraków;
 • wiadomości e-mail na adres: kontakt@kobietyalfa.pl;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta w Serwisie internetowym, dodanie opinii, zakup produktów w sklepie internetowym)-  w tym celu przetwarzamy głównie dane podane w formularzu rejestracyjnym, Zamówieniowym lub kontaktowym w Serwisie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło. Jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko;
 • świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności wymagających założenia Konta takich jak: przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy Usług, Zamawianie Usług, w tym Usług Odpłatnych – w tym celu przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz formularzu Zamówieniowym, w tym dane o zrealizowanych Usługach oraz Usługach płatnych;
 • świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy produktów – w tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy produktów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie Internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w Serwisie internetowym, (założeniu Konta), Zamówieniu i realizacji Usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków – w tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, oraz pytaniach zawartych w innej formie. W tym celu przetwarzamy też niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • marketingu naszych Usług oraz towarów i usług naszych partnerów, w tym remarketingu – w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym w tym Usług, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików „cookies”, a w szczególności historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi, w tym personalizowanymi reklamami poza Serwisem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików „cookies” w dalszej części tego dokumentu;
 • organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty – w tym celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 • badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów i prowadzenia statystyk przez nas lub naszych partnerów – w tym celu wykorzystujemy dane takie jak: Twoje dane podane w Koncie lub podczas Zamówienia i korzystania z Usług. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 

SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Dla pełnej jasności dokonywanych przez nas czynności, jeszcze raz, szczególnie zwracamy uwagę, że Administrator może  wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.

Z uwagi na wykorzystanie w Serwisie Internetowym tzw. wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających Użytkownikowi logowanie się do Konta w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com czy Google.com, jak również podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Serwisu Internetowego, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki, w tym w szczególności wykorzystania Twojego konta w serwisie zewnętrznego podmiotu do logowania się do konta w naszym Serwisie, informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych z którymi nawiązujesz relacje.

Jeśli nie chcesz aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w naszym Serwisie Internetowym do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą na stronie naszego Serwisu zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzystasz – zgodnie z jej ustawieniami.

Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych osobowych.

Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod następującymi adresami:

http://www.facebook.com/policy.php;

https://policies.google.com/privacy;

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie Internetowym;
 • dane dotyczące Usług z których Użytkownik korzysta w Serwisie Internetowym, w tym Usług odpłatnych;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące Usług marketingowych.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług przez Administrator za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownik. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis Internetowy. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu Internetowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli się o to zwrócą;
 • dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w celu dostawy Zamówień czy realizacji płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części tego dokumentu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie Tarcza Prywatności ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:
  • dostępu do danych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeśli posiadasz konto w Serwisie Internetowym, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do konta.
 • usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)możesz tego żądać gdy:
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

 • zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) możesz tego żądać gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
  • skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszym dokumencie.  Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

 

O MNIE

Jestem Magdalena Pydych, prywatnie mama dwójki dzieci. Z wykształcenia jestem finansistką, z pasji natomiast strategiem biznesowym. Od 5 lat odnajduję się w świecie biznesu i inwestycji.  Od 2018 roku piszę dla kobiet, na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć. Bywam cholernie szczera. Mówię i piszę o sprawach trudnych. Lubię rozmawiać o pieniądzach i finansach. Nie boję się prawdy. Kiedyś ugodowa i mało asertywna – dzisiaj uczę się stawiać granice. 

Uwielbiam pomagać innym. Chcę motywować i wspierać w pokonywaniu strachu przed zmianami. Tworzę przestrzeń dla kobiet, które pragną odkryć w sobie Kobietę Alfa – chcą być świadome, pewne siebie, niezależne i szczęśliwe! 

"Kobietą Alfa się nie rodzisz, Kobietą Alfa się stajesz."

Magdalena Pydych

Za darmo
Zacznij od
Polecam
Instagramowa wiedza

Pobierz Kalkulator Twojej Wartości Netto.

Dziękujemy!

Jesteś zapisana na listę oczekujących.

Zniżkę i wszystkie niezbędne informacje otrzymasz na maila.

Zapisz się na listę osób oczekujących!

* Zapisując się na listę osób zainteresowanych dołączeniem do Klubu, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili z serwisu Kobiety Alfa. E-maile mogą zawierać informację o nowościach, usługach i produktach oferowanych przez platformę Kobiety Alfa. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Więcej szczegółów odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz na Polityka Prywatności.

Ilość miejsc w Klubie jest ograniczona, dlatego już dziś zapisz się i otrzymaj zniżkę 20%.

 

Dziękujemy!

Sprawdź pocztę i potwierdź złożone zamówienie na darmowy Kalkulator Wartości Netto.